Προστασία του λογαριασμού χρήστη

Ασφαλή φύλαξη του ονόματος χρήστη και του μυστικού κωδικού

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων σύνδεσης:

 • μην μοιράζεστε ποτέ έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό
 • μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ίδιο μυστικό κωδικό για παραπάνω από έναν λογαριασμό
 • μην εκμυστηρεύεστε ποτέ το μυστικό κωδικό σε κανέναν, συμπεριλ. ατόμων που ισχυρίζονται ότι είναι από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή το τμήμα ασφαλείας
 • μην σημειώνετε ποτέ έναν κωδικό
 • μην δίνετε ποτέ τον κωδικό σας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή αυτόματων μηνυμάτων
 • να θυμάστε πάντοτε να αποσυνδέεστε όταν πρόκειται να αφήσετε τον υπολογιστή χωρίς επιτήρηση
 • να αλλάζετε μυστικό κωδικό όταν υπάρχει η υποψία ότι έχει αποκαλυφθεί
 • ο μυστικός κωδικός του λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να διαφέρει από τους μυστικούς κωδικούς των εφαρμογών
 • ο μυστικός κωδικός θα πρέπει να είναι αλφαριθμητικός
 • ο μυστικός κωδικός σας θα πρέπει να είναι ένας τυχαίος συνδυασμός, αλλά και κάτι που θα το θυμάστε εύκολα
 • να έχετε ένα ενημερωμένο σύστημα anti-virus
 • να έχετε ένα ενημερωμένο πρσωπικό firewall
 • αποφύγετε τη χρήση του λογαριασμού VistaBet σε υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι στο κοινό, π.χ. ίντερνετ καφέ
 • αλλάζετε περιοδικά το μυστικό κωδικό σας, π.χ. κάθε 90 ημέρες
 • ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σας σύστημα, τον browser, και τα plugin του browser
 • απενεργοποιήστε ή απεγκαταστήστε τυχόν λογισμικά ή plug-in του browser που δεν χρησιμοποιείτε — αυτό μειώνει τα ευπρόσβλητα σημεία

Πώς να επιλέξετε έναν ασφαλή μυστικό κωδικό

 • χρησιμοποιήστε κεφαλαία και πεζά
 • ο μυστικός κωδικός σας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες
 • συμπεριλάβετε ένα ή περισσότερα αριθμητικά ψηφία
 • μην χρησιμοποιείτε λέξεις που μπορούν να βρεθούν σε ένα λεξικό ή στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη
 • μην χρησιμοποιείτε μυστικούς κωδικούς που έχουν τη μορφή ημερομηνιών, πινακίδων οχημάτων, τηλεφωνικών αριθμών ή άλλων κοινών αριθμών
 • μην χρησιμοποιείτε εταιρικά ονόματα ή τις συντομογραφίες αυτών
 • ο μυστικός κωδικός σας πρέπει να διαφέρει από το όνομα χρήστη σας.

Πληροφορίες ή ενδείξεις ότι ένας λογαριασμός έχει παραβιαστεί

Ένας λογαριασμός ενδέχεται να έχει παραβιαστεί εάν:

 • υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του λογαριασμού σας που δεν τις πραγματοποιήσατε εσείς, όπως αλλαγή της διεύθυνσης e-mail ή του αριθμού τηλεφώνου
 • υπάρχουν κινήσει στο λογαριασμό που δεν τις πραγματοποιήσατε εσείς, όπως καταθέσεις ή αναλήψεις ή τοποθέτηση στοιχημάτων
 • λάβετε ειδοποίηση σχετικά με αλλαγή του μυστικού κωδικού που δεν την πραγματοποιήσατε εσείς

Εάν παρατηρήσετε κάτι από τα παραπάνω, αλλάξτε τον μυστικό κωδικό σας και επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της VistaBet.