Θα πρέπει να γνωρίζετε

Το Teleingreso σας παρέχει έναν μοναδικό κωδικό ψηφιακής συναλλαγής με ημερομηνία λήξης. Χρησιμοποιώντας τον εννιαψήφιο κωδικό κάνετε κατάθεση στο πιο κοντινό σας σημείο πώλησης teleingreso.

Κάθε εννιαψήφιος κωδικός είναι μοναδικός και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Είναι σημαντικό να επισκέπτεστε το ταμείο για κάθε επόμενη κατάθεση teleingreso που επιθυμείτε να κάνετε προκειμένου να αποκτήσετε νέο εννιαψήφιο ψηφιακό κωδικό.