Οφέλη

  • Μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα από μια εθνική τράπεζα σε μια άλλη. Η τραπεζική μεταφορά είναι πολύ πιο γρήγορη καθώς πρόκειται για εσωτερικές μεταφορές.
  • Τα ποσά πιστώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό εντός 2-4 εργασίμων ημερών ανάλογα με το χρόνο επεξεργασίας που απαιτεί η τράπεζά σας.