Ειδικά

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Μεμονωμένοι κανόνες θα προστίθενται εδώ κατά περίπτωση. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ισχύουν οι γενικοί κανόνες για τα αθλητικά στοιχήματα.

2.) eSports: 1 ή 2 – Ποιος θα κερδίσει
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Εάν ο αγώνας/η διοργάνωση λήξει λόγω αποχώρισης, όλα τα στοιχήματα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

3.) eSports: 1 Χ 2 – Αποτέλεσμα
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει αποτελέσματος μετά την κανονική διάρκεια. Εάν ο αγώνας/η διοργάνωση λήξει λόγω αποχώρισης, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

4.) eSports: Ακυρώσεις
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες ωστόσο είναι ενδεικτικές:
  • Εάν υπάρχει αλλαγή στην προγραμματισμένη απόσταση του αγώνα
  • Σε περίπτωση walkover (παραίτησης)