Πολιτική

(Τελευταία ενημέρωση: 24.09.2018)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Εξατομικευμένοι κανόνες θα προστίθενται εδώ κατά περίπτωση. Εάν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες αθλητικών στοιχημάτων.

2.) Ποιος θα εκλεγεί επόμενος πρόεδρος; Το αποτέλεσμα βασίζεται στην έκβαση των εκλογών. Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχτεί επισήμως ως νικητής μετά τις εκλογές θα κατοχυρωθεί ως νικητήρια επιλογή. Εάν το αποτέλεσμα υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών μετά την ανακοίνωση, τότε αυτές δεν θα έχουν οποιαδήποτε επίπτωση ως προς το αποτέλεσμα της εν λόγω αγοράς.

3.) Το έτος που εμφανίζεται στην ονομασία της διοργάνωσης είναι η επόμενη προγραμματισμένη χρονιά διεξαγωγής εκλογών, ενώ όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαχθούν πριν από το αναφερόμενο έτος επόμενης διοργάνωσης.  

4.) Εκλογές για το Κογκρέσο. Για την πλειοψηφία εδρών απαιτείται κάποιο κόμμα να ελέγχει την πλειοψηφία των εδρών, δηλαδή εάν υπάρχουν 100 έδρες, τότε ένα κόμμα θα πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον 51 από αυτές, προκειμένου να πάρει την πλειοψηφία. Οι ανεξάρτητοι ή οποιοιδήποτε άλλοι αντιπρόσωποι βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με πτέρυγα κάποιου κόμματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη, κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει πλειοψηφία.