Ποδηλασία

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αλλαγές Αποτελέσματος: Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα κατά την απονομή των μεταλλίων. Οποιεσδήποτε αλλαγές μετά από αυτό το χρόνο δεν ισχύουν για τους σκοπούς των στοιχημάτων.