Μπάντι

Εκτός από τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες στοιχημάτων, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες στοιχημάτων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί κανόνες υπερισχύουν των συνήθων κανόνων.

1.) Ομάδα που θα Προκριθεί (ομάδα που θα περάσει στον επόμενο γύρο κλπ.): Τα στοιχήματα ισχύουν επί του αποτελέσματος του αγώνα συμπεριλαμβανομένης της παράτασης και της διαδικασίας των πέναλτι.

2.) Κανονική Διάρκεια Αγώνα: Αν η μρρφή ενός αγώνα αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο από 2 Χ 45 λεπτά σε 3 Χ 30 λεπτά τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν εκτός από όλα τα στοιχήματα που αφορούν είτε το πρώτο είτε το δεύτερο ημίχρονο.

3.) Ομάδα που θα Υποβιβαστεί: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται άσχετες προς το στοίχημα αυτό.