Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Live Video

§ 1 Χρήση και Πρόσβαση στο VistaBet Live Video

 • (1) Μόνο πελάτες της VistaBet έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο VistaBet Live Video. Πελάτης για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανοίξει λογαριασμό στην VistaBet και έχει υπόλοιπο λογαριασμού με θετικό πρόσημο (δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρήματα μπόνους) ή υπήρξε ενεργός εντός των τελευταίων 24 ωρών.

 • (2) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γεωγραφικών περιοχών όπου η VistaBet μπορεί γενικά να μεταδώσει το VistaBet Live Video. Η λίστα προγραμματισμένων αγώνων θα δείχνει ποια γεγονότα μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας.

 • (3) Επί του παρόντος δεν ισχύει κάποια χρέωση για τη χρήση του VistaBet Live Video. Όμως, η VistaBet δύναται οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθιερώσει μια αμοιβή, εγγραφή ή άλλη χρέωση ή προϋπόθεση για τη χρήση του VistaBet Live Video μετά από τη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

 • (4) Η VistaBet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να παύσει την πρόσβαση στο VistaBet Live Video ή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το VistaBet Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Όλα τα περιεχόμενα που έχουν προγραμματιστεί για το VistaBet Live Video μπορούν να αλλάξουν και η VistaBet δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει τα περιεχόμενα του VistaBet Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Η VistaBet δεν προσφέρει ακουστικά σχόλια για κάθε γεγονός, καθώς τα ακουστικά σχόλια προσφέρονται μόνο για επιλεγμένα γεγονότα.

 • (5) Με την πρόσβαση στο VistaBet Live Video ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

§ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • (1) Η VistaBet συνιστά χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σταθερής χρέωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 500 kbps (ADSL). Η συνεχής ροή μπορεί να προκαλέσει υψηλά κόστη χρήσης Διαδικτύου.

 • (2) Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 8.0 ή μεταγενέστερο.

§ 3 Πιθανή Καθυστέρηση Χρόνου

 • Η VistaBet υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το VistaBet Live Video διαφημίζεται ως «ζωντανό» (live), μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στη ροή του streaming για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 δευτερόλεπτα, αν και η ακριβής καθυστέρηση ροής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η VistaBet δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση επειδή ο πελάτης εμπιστεύεται το VistaBet Live Video.

§ 4 Αποποίηση Ευθύνης

 • (1) Η VistaBet ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που το VistaBet Live Video διακοπεί ή παρουσιάσει σφάλμα ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών. Η VistaBet περαιτέρω αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ότι το VistaBet Live Video αντεπεξέρχεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη ή ότι θα λειτουργήσει σε σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό.

 • (2) Η VistaBet δεν εγγυάται σταθερή ποιότητα βίντεο για την υπηρεσία VistaBet Live Video, καθώς η παράδοση εξαρτάται από τη σύνδεση Ίντερνετ του χρήστη, κάτι που είναι πέραν της επιρροής της VistaBet. Η προσφερόμενη ποιότητα εικόνας και το μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από γεγονός σε γεγονός.

 • (3) Η VistaBet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, επιχειρηματικής φήμης και πελατείας που μπορεί να υποστεί ο πελάτης επειδή εμπιστεύτηκε το VistaBet Live Video.

§ 5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • (1) Όλα τα περιεχόμενα video που προσφέρονται προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα χρήσης του VistaBet Live Video είναι μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό και παραχωρείται μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλης ιδιοκτησιακής φύσης δεν πρέπει να παραβιάζονται με τη χρήση εκ μέρους του πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η VistaBet δικαιούται να παύσει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του VistaBet Live Video από τον αντίστοιχο πελάτη.

 • (2) Οι πελάτες απαγορεύεται να αντιγράφουν, να αποθηκεύουν, να τροποποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο του VistaBet Live Video ή να υποστηρίζουν τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (3) Το περιεχόμενου του VistaBet Live Video απαγορεύεται να αναμεταδίδεται από έναν Πελάτη σε ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το αν θα επιβάλει κάποια χρέωση για αυτό και κανένας Πελάτης δεν πρέπει να υποστηρίζει τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (4) Σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να ασκηθεί δίωξη για ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι οποίοι επίσης μπορεί να διώξουν έναν πελάτη.

§ 6 Γενικές Διατάξεις

 • (1) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τη VistaBet. Αν η VistaBet προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Παρά αυτή την ενημέρωση, παραμένει ευθύνη του κάθε πελάτη να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν ένας πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το VistaBet Live Video μετά από τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, θα θεωρείται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 • (2) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους του Γιβραλτάρ και οποιεσδήποτε διαφωνίες θα επιλύονται από το κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.