Πώς ταυτοποιώ τον λογαριασμό μου;

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία ταυτοποιώντας στοιχεία του λογαριασμού σας όπως όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία. Εφόσον όλα τα στοιχεία που προσκομίζετε αποδειχθούν σωστά, θα είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικά.