Τι έγγραφα πρέπει να στείλω και πώς μπορώ να το κάνω;

Παρακαλούμε αναφορτώστε ένα σκαναρισμένο αντίγραφο ή μια φωτογραφία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας και ένα αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, τραπεζικό απόκομμα ή αντίγραφο λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.