Ποιος θα έχει πρόσβαση στα έγγραφά μου;

Εφαρμόζουμε ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης ώστε να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι υπάλληλοι που εργάζονται στη διαδικασία ταυτοποίησης παικτικών λογαριασμών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.