Τι συμβαίνει όταν ο λογαριασμός μου δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά;

Εάν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα χρειαστεί να υποβάλετε ένα σαρωμένο αντίγραφο ή μια φωτογραφία επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, κ.λπ.), ώστε εκπρόσωπος μας να ταυτοποιήσει τον λογαριασμό σας.